ปฐมวัย

นางนิภา ประกอบผล
ครู คศ.3

นางสาวภัทรานิษฐ์ เข่งสมุทร
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.ธนวรรณ มีสุธา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1