คณะผู้บริหาร

นายกำจัด สุวรรณปาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา