สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
          เป็นรูปพระปรางค์วัดสาขลา  ที่ปลายยอดพระปรางค์มีรัศมีประกายเจิดจ้ามีซุ้มประตูและมีเจดีย์องค์เล็กรายล้อมทั้ง 4 ด้านล้อมรอบด้วยวงกลมสองชั้น  ด้านล่างรอบวงกลมมีปรัชญาโรงเรียน
 นตฺ ถิ  ปัญญา  สมาอาภา  แปลว่า  “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี