ผู้บริหาร

นายกำจัด สุวรรณปาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2019
ปรับปรุง 28/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 42066
Page Views 47581
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
8 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
11 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 0-2101-0117
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
16 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
17 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
18 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
21 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
26 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
38 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
41 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
46 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
56 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
58 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-8412
61 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
65 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
71 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
73 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
77 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
78 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
81 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
85 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
90 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
91 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
94 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
95 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
96 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
99 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
102 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
106 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
119 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
136 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
152 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
161 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
163 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063
164 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
165 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
166 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173