O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
บันทึกข้อความ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.35 KB
สรุปรายงานการร้องเรียน(จัดซื้อจัดจ้าง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.09 KB
สรุปรายงานการร้องเรียน(การรับสินบน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.37 KB