O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.74 KB
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.25 KB